Komunikat Likwidatora do Klientów z dnia 08 października 2020 r.
Komunikat dla Klientów ×

Samozatrudnienie – czy to faktycznie tak bardzo się opłaca?

Współczesny rynek pracy to zupełne przeciwieństwo standardów, jakie nim kierowały jeszcze 10 lat temu – zmieniły się nie tylko kompetencje i doświadczenie, jakich oczekuje przyszły pracodawca, ale i preferowany zarówno przez szefa jak i przez pracownika sposób rozliczania i wynagradzania pracy. W konsekwencji praca etatowa straciła swoją atrakcyjność na rzecz samozatrudnienia. Czy faktycznie tak bardzo się ono opłaca?

Analizując dane napływające z rynku pracy, można zauważyć tendencje wzrostowe. Według GUS, z końcem pierwszego kwartału 2018 r. liczba bezrobotnych osiągnęła czwarty najniższy wynik od 27 lat, z kolei w maju br. padł rekord 33 tys. nowo zarejestrowanych jednoosobowych działalności gospodarczych. Zatem na rynku przybywa pracujących, w tym przedsiębiorców, bo działalność gospodarcza to dla wielu alternatywna forma zatrudnienia etatowego. Często przyjmuje ona formę współpracy z wybranym pracodawcą, choć nierzadko więcej niż jednym.

Skąd taka popularność samozatrudnienia?

Samozatrudnienie to okoliczność, w której osoba fizyczna podejmuje działalność gospodarczą na własny rachunek i odpowiedzialność, ale w oparciu o konkretne zlecenie/kontrakt. Taka forma pracy odpowiada współczesnemu pracownikowi. To człowiek świadom swojej wartości, ceni swój czas, oczekuje równowagi pomiędzy pracą, a życiem prywatnym, posiada wysoką potrzebę samorozwoju, elastyczności i swobody w realizowanych zadaniach. Samozatrudnienie daje mu szereg korzyści:

  1. Praca dla kilku podmiotów jednocześnie – pracując na podstawie kontraktów może realizować zlecenia czy brać udział w projektach kilku firm jednocześnie. Przekłada się to na wykorzystanie umiejętności w różnych obszarach, nabywanie bogatego doświadczenia, a tym samym osiąganie większych zarobków.
  2. Bezpośredni wpływ na wysokość zarobków – zarobki zwiększa też możliwość zarządzania ilością pracy, zdwajania jej intensywności oraz optymalizowania kosztów, jakie ponosi przedsiębiorca.
  3. Optymalizowanie czasu – w przeciwieństwie do pracy etatowej, jednostkowy czas wykonywanej pracy przedsiębiorcy nie jest ściśle określony, liczy się jej skuteczne zakończenie. Możemy dostosować go do własnych preferencji i efektywności – zatem przysłowiowe sowy i skowronki mogą pracować zgodnie ze swoim rytmem.
  4. Brak stałego miejsca wykonywania pracy – samozatrudnienie nie ogranicza przedsiębiorcę do wykonywania pracy w biurze, nie zawsze komfortowym open space czy marnowania czasu na dojazdy. Dostęp do technologii, mobilność i rozwiązania cyfrowe pozwalają wykonywać pracę (nawet zespołową) w dużym rozproszeniu geograficznym.
  5. Rozwój zawodowy poprzez łączenie doświadczeń i umiejętności przy różnych projektach – dzięki swobodzie szansa na współprace z różnymi podmiotami w wielu branżach jest furtką do rozwoju, poznawania rynku i wchodzących trendów. Dzięki temu pracownik kontraktowy jest bardziej zorientowany w panującej rzeczywistości. Jego możliwości nawiązania kolejnej współpracy zwieszają się.

Dodatkowe argumenty „za” własną działalnością gospodarczą

Zachętą, by zmienić formę zatrudnienia z etatu na własną firmę, są też zmiany w przepisach wprowadzające udogodnienia dla przedsiębiorców. Od 30 kwietnia br. obowiązują zapisy Konstytucji Biznesu, które pozwalają m.in. na:

  • brak konieczności rejestracji firmy, jeśli prowadzący biznes nie wykonywał działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 60 miesięcy i nie osiąga przychodów lub nie przekraczają one 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli aktualnie 1 050 złotych;
  • jeśli przychód przekroczy określone minimum, działalność będzie podlegać obowiązkowej rejestracji, ale będzie mogła zostać objęta tzw. ulgą na start. Przedsiębiorca będzie zwolniony z obowiązku opłacania składki społecznej przez okres 6 miesięcy co pozwoli na oszczędność 1,2 tys. złotych na samym początku prowadzenia firmy.

Natomiast od 2019 r. ma zostać zniesiony limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych po przekroczeniu progu tzw. 30 krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Tym samym pracujący na etacie będą oddawać więcej ze swojego wynagrodzenia, nawet jego połowę.

Jak zacząć i o czym pamiętać?

Decydując się na założenie własnej działalności gospodarczej, początkujący przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę na kilka istotnych obszarów. Decyzje, jakie podejmie w związku z formą opodatkowania czy odpowiednim doborem kodów, będą przekładać się w przyszłości na zyski i koszty, jakie poniesie.

Jak każdego przedsiębiorcę, osobę samozatrudnioną  obowiązują również przepisy i obowiązki względem administracji państwowej. Nie tylko ich przestrzeganie, ale również kontrola aktualności i respektowanie zmian. Źródeł pozyskiwania informacji jest wiele, a wsparcie wolontariuszy Fundacji Tax Care jest jednym z nich. Wartościowym o tyle, że szkolenia czy konsultacje indywidualne są prowadzone przez wolontariuszy z dużym doświadczeniem przekazujących wiedzę w sposób bezpośredni. Początkujący przedsiębiorcy mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń Przedsiębiorcą być!, które odbywają się w urzędach miasta (ich terminy i zapisy dostępne są na stronie internetowej Fundacji Tax Care). Podczas spotkań Trenerzy Biznesu pomogą w procesie rejestracji działalności gospodarczej czy też podejmowanych decyzjach prawno – księgowych. Natomiast aktywni przedsiębiorcy chętnie skorzystają z konsultacji indywidualnych , podczas których można zgłębić pozostałe tajniki biznesu.

Z pewnością dla każdego początkującego przedsiębiorcy najlepszym wsparciem w tych pierwszych miesiącach życia własnej firmy będzie odpowiedni zespół doradców. Pierwsze kroki w asyście doświadczonych ekspertów i kompetentnej księgowej zaowocują w przyszłości.

Anna Flaga-Błaszczyk, Fundacja Tax Care

×

Prześlij ten film znajomej osobie:

Anuluj
Poleć film znajomym: