Komunikat Zarządu do Klientów z dnia 11 września 2019 r.
Komunikat dla Klientów ×

Obniż temperaturę i podatek

Klimatyzacja w biurze to podczas fali upałów zbawienie. Przedsiębiorcy mogą też dzięki niej zaoszczędzić na podatku.

Wysoka temperatura powietrza z pewnością pogarsza warunki prowadzenia firmy latem np. w prywatnym mieszkaniu, lokalu bez wentylacji, na magazynie. Być może właściciel firmy musiałby ograniczyć czy okresowo zawiesić działalność, gdyby nie zamontował klimatyzacji. W takim przypadku używanie klimatyzacji podczas pracy pozostaje w bezpośrednim związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Przedsiębiorca ma podstawę do rozliczenia zakupu, montażu oraz serwisu klimatyzacji w kosztach.

 

Właściciel firmy obniża podatek dochodowy o wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest uzyskanie czy zabezpieczenie źródła zarobku.

 

Jedna faktura w koszty

Cena klimatyzacji przesądza o tym, czy przedsiębiorca „wrzuci” w koszty całą fakturę zakupu w jednym miesiącu, czy będzie musiał rozliczać ten zakup w ratach amortyzacyjnych. Jeśli wydatek na zakup klimatyzacji nie przekracza 10.000 zł, trafi do kosztów jednorazowo.

Amortyzacja

Droższe urządzenia klimatyzujące trzeba wprowadzić do ewidencji środków trwałych i poddać procesowi amortyzacji. Generalnie rozlicza się w kosztach ich wartość stopniowo, z miesiąca na miesiąc, zgodnie z dokonywanymi odpisami amortyzacyjnymi.

Uwaga! Aby dany składnik majątku był uznany za środek trwały, musi:

  • stanowić własność lub współwłasność podatnika,
  • zostać nabyty lub wytworzony we własnym zakresie przez podatnika,
  • być kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia do używania,
  • jego przewidywany okres używania być dłuższy niż rok,
  • być wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością albo oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy określonej w art. 23a pkt 1 ustawy o PIT.

Sposób montażu klimatyzacji decyduje o tym, czy klimatyzator będzie amortyzowany oddzielnie czy razem z lokalem, w którym zostanie zamontowany.

System klimatyzacji można wprowadzić do ewidencji środków trwałych jako odrębny składnik majątku firmy, jeśli jest samodzielnym urządzeniem, możliwym do zdemontowania bez uszkodzenia budynku. Stosuje się przy nim 10-proc. stawkę amortyzacji. Zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych należy do grupy 6 „Urządzenia techniczne”, do rodzaju 652 „Urządzenia klimatyzacyjne”.

Na takiej zasadzie zakup klimatyzacji w kosztach firmowych rozliczy też ten, kto montuje przenośną klimatyzację nie we własnym, ale w wynajmowanym lokalu.

Fiskus w interpretacji indywidualnej z dnia 26 kwietnia 2019 r. (o sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.68.2019.2.RK) przychylił się do stanowiska przedsiębiorcy, który chciał zamontować w pomieszczeniach wynajmowanego lokalu klimatyzatory i księgowo ująć je jako odrębne składniki majątku firmy. Przedsiębiorca prowadzi w wynajmowanym lokalu swój własny klub fitness. Jak wytłumaczył przedsiębiorca, klimatyzacja miałaby przekonać nowych klientów do wyboru właśnie jego klubu, a nie konkurencji, ze względu na bardzo dobry system wentylacji potrzebny podczas treningów sportowych. System spełnia definicję środka trwałego, a zamontowany zostałby tak, aby możliwe było jego odłączenie, zdemontowanie i zamontowanie w innym lokalu przy zachowaniu swojej kompletności i funkcjonalności, bez ingerencji w bryłę wynajmowanego lokalu, w którym przedsiębiorca obecne prowadzi swoją działalność.

Inwestycja w budynek

System klimatyzujący z przewodami powietrznymi wbudowanymi na stałe w konstrukcję budynku przepisy uznają za ulepszenie budynku. Cena i montaż takiej klimatyzacji zwiększają wartość początkową budynku i podlegają rozliczeniu w kosztach w ratach amortyzacyjnych budynku.

 

Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10.000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania (art. 22g ust. 17 ustawy o PIT).

 

Katarzyna Miazek, Tax Care

×

Prześlij ten film znajomej osobie:

Anuluj
Poleć film znajomym: