Komunikat Zarządu do Klientów z dnia 11 września 2019 r.
Komunikat dla Klientów ×

Umowa-zlecenie i zasiłek macierzyński

Kobieta zatrudniona na umowę zlecenie może po urodzeniu dziecka nabyć prawo do zasiłku macierzyńskiego. Odbywa się to na takich samych zasadach i w takim samym wymiarze, jak przy pracy na etacie. Trzeba jednak pamiętać, że nie taka osoba nie jest chroniona przepisami kodeksu pracy. Oznacza to np. że nie dotyczy jej zakaz zwolnienia. Na co zatem zwrócić uwagę i jakich formalności dopilnować, aby otrzymać zasiłek macierzyński na zleceniu?

 

Ubezpieczenie chorobowe

Ubezpieczenie chorobowe daje prawo do zasiłku chorobowego w czasie niezdolności do pracy (po 90 dniach opłacania składki) oraz do zasiłku macierzyńskiego. Należy pamiętać, że składki są dobrowolne i to pracownica powinna zgłosić chęć odprowadzania składek. Składka wynosi 2,45 % podstawy wymiaru.

Oznacza to, że jeśli podstawą zatrudnienia jest umowa-zlecenie, to – w przypadku choroby – zwolnienie lekarskie i zasiłek chorobowy, można otrzymać dopiero po 90 dniach opłacania składek. Zasiłek jest wypłacany przez ZUS (pracodawca nie ponosi jego kosztów) i wynosi 100 % wynagrodzenia za czas choroby lub okres ciąży.

Ważna umowa w dniu porodu

W przypadku zlecenia, ciąża nie stanowi ochrony przed zwolnieniem. Ważne, aby nie wygasła lub nie została rozwiązana przed urodzeniem dziecka. Jeśli umowa-zlecenie wygasa przed porodem, nie jest automatycznie przedłużana. Należy zatem odpowiednio wcześniej zadbać o ewentualne jej przedłużenie – przynajmniej do dnia porodu.

Nie ma znaczenia czy umowa wygasa dzień po porodzie czy trwa do końca okresu pobierania zasiłku. Ważne jest czy w dniu porodu matka była zatrudniona. Jeżeli tak było, kobieta zatrudniona na umowę-zlecenie ma prawo do zasiłku przez 52 tygodnie. Rozkłada się to na 20 tygodni urlopu macierzyńskiego i 32 rodzicielskiego – przy urodzeniu jednego dziecka.

Na prawo do zasiłku nie ma wpływu czas trwania umowy-zlecenia, ani to, kiedy kobieta przystąpiła do ubezpieczenia chorobowego. Można to zrobić w dowolnym momencie, np. miesiąc przed narodzinami dziecka.

Wysokość zasiłku na umowie-zlecenie

Wysokość zasiłku macierzyńskiego jest wyliczana od podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe z dwunastu pełnych miesięcy przed porodem.

Jeśli umowa-zlecenie wykonywana była krócej niż dwanaście miesięcy, to do średniej uwzględnia się tylko pełne miesiące, w których umowa była rzeczywiście wykonywana. W praktyce, możliwa jest sytuacja, w której umowa zawarta została zaledwie miesiąc przed porodem. W takim przypadku podstawa kwoty zasiłku będzie wynosić tyle samo, co wynagrodzenie brutto z tego jednego miesiąca.

Tak wyliczona podstawa służy do ustalenia wysokości zasiłku macierzyńskiego. Przy urodzeniu jednego dziecka, zasiłek ten wynosi:

  • 100% podstawy przez pierwsze 26 tygodni oraz
  • 60% podstawy przez kolejne 26 tygodni.

Zasiłek może być również wypłacany przez cały rok w wysokości 80% podstawy. Takie rozwiązanie wymaga jednak specjalnego wniosku. Taki dokument trzeba przesłać do zleceniodawcy w ciągu 21 dni od dnia porodu.

Jeżeli wyliczona przez ZUS kwota zasiłku macierzyńskiego (po potrąceniu zaliczki na PIT) wyniesie mniej niż 1 tys. zł, ZUS wyrówna ją do kwoty 1 tys. zł netto.

Zlecenie bez ograniczeń

W trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego, można pracować na umowę-zlecenie. W takim przypadku tytułem ubezpieczenia staje się zasiłek macierzyński. Jeżeli zasiłek brutto jest równy co najmniej pensji minimalnej, to wynagrodzenie może być pomniejszone jedynie o składkę zdrowotną. Pracę można podjąć w dowolnym momencie pobierania zasiłku macierzyńskiego – nawet bezpośrednio po urodzeniu dziecka. Czas pracy oraz wysokość wynagrodzenia nie są w żaden sposób ograniczone.

Nie ma znaczenia, czy umowa-zlecenia została zawarta z pracodawcą czy innym podmiotem, np. agencją pośrednictwa pracy. W obu przypadkach umowa-zlecenie nie ma takich ograniczeń, jak etat. Do pracy można wrócić przed 20 tygodniem od porodu i to w pełnym wymiarze. Nie wpływa to kwotę zasiłku macierzyńskiego.

Zespół Tax Care

×

Prześlij ten film znajomej osobie:

Anuluj
Poleć film znajomym: