Komunikat Zarządu do Klientów z dnia 11 września 2019 r.
Komunikat dla Klientów ×

Podatek liniowy – plusy i minusy

Podatek liniowy jest chętnie wybieraną formą opodatkowania dochodów firmy, mimo że pozbawia przedsiębiorcę ulg podatkowych. W tym roku właściciele firm zyskali więcej czasu na ewentualną decyzję o zmianie opodatkowania. Kto może korzystać z podatku liniowego i kiedy się to opłaca?

 

Podatek liniowy jest korzystny dla przedsiębiorcy, którego miesięczne dochody wynoszą w przybliżeniu przynajmniej 8-9 tys. zł. Przy wyborze opodatkowania w formie skali podatkowej, od części swoich zarobków musiałby odprowadzić podatek w wysokości 18 procent, a od części 32 procent. Granicę dla obydwu stawek stanowi wartość podstawy opodatkowania w wysokości 85 528 zł. Dzięki jednolitej stawce na poziomie 19 procent – niezależnie od osiąganych dochodów – może płacić niższy podatek.

Wybór podatku liniowego jest równoznaczny ze złożeniem w urzędzie skarbowym pisemnego oświadczenia.

Zmiany w 2019

Jeszcze do końca 2018 r. przedsiębiorca, który rozpoczynał działalność gospodarczą w trakcie roku, mógł złożyć oświadczenie nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Z kolei przedsiębiorca, który chciał kontynuować opodatkowanie stawką liniową lub na nią przejść, miał na to czas tylko do 20. stycznia.

Od 2019 r. wszyscy podatnicy opodatkowani w ten sposób mają obowiązek złożenia oświadczenia o wyborze podatku liniowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnęli pierwszy przychód z działalności. W praktyce – zakładając, że styczeń przyniósł większości firmom pierwsze zarobki – termin mija 20 lutego b.r.

Zaliczki na podatek dochodowy

Przy wyborze tej formy opodatkowania zobowiązujesz się do odprowadzania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Jeżeli jednak jesteś małym podatnikiem lub rozpoczynasz działalność, masz prawo skorzystać z odprowadzania zaliczek kwartalnie.

Przypominamy – mały podatnik to w prawie podatkowym przedsiębiorca, którego roczne dochody za rok ubiegły nie przekroczyły równowartości 1,2 mln euro według kursu Narodowego Banku Polskiego z 1 październiku ub. roku. W przeliczeniu chodzi o kwotę 5,135 mln złotych.

Ograniczenia w wyborze

Jeśli wybierzesz opodatkowanie podatkiem liniowym, musisz pamiętać, że:

  • nie ma kwoty, która zmniejszy Twój podatek,
  • nie możesz korzystać ze zwolnień dla rozliczających się przy pomocy skali podatkowej (18 proc., 32 proc.) – ulgi na dzieci, ulgi za Internet,
  • nie możesz rozliczać się wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem.

Opodatkowania podatkiem liniowym nie mogą wybrać przedsiębiorcy, którzy wykonują usługi odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w danym roku podatkowym. Jeżeli z kolei prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym i osiągasz dochody z tytułu umowy o pracę – masz obowiązek złożyć dwa odrębne zeznania podatkowe.

Co można odliczyć od podatku liniowego?

Na szczęście podatek liniowy to nie tylko ograniczenia. Można od niego odliczyć zapłacone składki zdrowotne. Ponadto od dochodu możesz odliczyć:

  • zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne,
  • stratę z lat ubiegłych (maksymalnie 50 proc. całkowitej wartości z danego roku),
  • składki na konto emerytalne IKZE.

Uproszczenie wpłat

Od 1 stycznia 2018 r. z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy zwolniony jest przedsiębiorca, którego zaliczka (bądź zaliczki od dochodów osiąganych przez kilka następujących po sobie okresów rozliczeniowych) nie przekracza 1 000 zł.

Jeżeli Twoja firma istnieje co najmniej dwa lata, masz możliwość skorzystania z wpłat zaliczek w uproszczonej formie, w wysokości 1/12 kwoty wynikającej z zeznania rocznego – niezależnie od osiąganych dochodów.

Pamiętaj, że jeżeli decydujesz się na podatek liniowy, jesteś zobowiązany co do zasady do ewidencjonowania swoich przychodów z działalności oraz kosztów uzyskania przychodu za pomocą Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów (PKPiR).

Termin składania deklaracji dla rozliczających się podatkiem liniowym mija 30 kwietnia następnego roku podatkowego.

Deklaracja PIT -36L

Podatnicy, którzy wybrali rozliczenie podatkiem liniowym, co do zasady rozliczają dochody na formularzu deklaracji PIT-36L. Jeżeli masz też inne źródła dochodów, musisz złożyć także inne formularze, np. jeżeli pracujesz na etacie, będzie to PIT-37.

Zespół Tax Care

×

Prześlij ten film znajomej osobie:

Anuluj
Poleć film znajomym: