Komunikat Zarządu do Klientów z dnia 11 września 2019 r.
Komunikat dla Klientów ×

Kiedy klient może odstąpić od umowy poza lokalem przedsiębiorstwa?

Nie każda umowa między przedsiębiorcą a konsumentem zawierana jest w miejscu przeznaczonym do obsługi klientów. W takich przypadkach konsumentom przysługują pewne szczególne prawa. O czym powinien zatem pamiętać przedsiębiorca? Na co zwracać uwagę?

„Poza lokalem” czyli gdzie?

Lokal przedsiębiorstwa to odpowiednio oznakowane miejsce przeznaczone do obsługiwania klientów. Każdy klient, który robi zakupy w sklepie, na targach, jarmarku czy kiermaszu, zawiera umowę w lokalu przedsiębiorstwa. Jeżeli po zakupie zmieni zdanie, nie może od niej odstąpić.

Inaczej wygląda sytuacja osób, które zawarły umowy „poza lokalem przedsiębiorstwa” – np. na wycieczce, pokazie, na ulicy, w domu czy przez Internet.

14-dniowy termin na odstąpienie

W takim przypadku przysługuje im 14 dni na odstąpienie od umowy, bez konieczności podawania przyczyny. Termin rozpoczyna się w dniu faktycznego otrzymania towaru, czyli np. odbioru przesyłki. W przypadku, gdy towar składa się z kilku części – termin zaczyna się w dniu dostarczenia ostatniej z nich, a przy prenumeracie – w dniu dostarczenia pierwszego numeru.

W przypadku, gdy przedsiębiorca nie poinformuje klienta o terminie, który przysługuje mu na odstąpienie od umowy, 14-dniowy termin wydłuża się do 12 miesięcy. Jeżeli w tym czasie przedsiębiorca poinformuje klienta o przysługującym mu prawie, termin na odstąpienie minie w ciągu 14 dni od dnia udzielenia tej informacji.

Jak odstąpić od umowy?

Aby odstąpić od umowy, klient musi dostarczyć odpowiednie pismo w wyznaczonym terminie. Może zrobić to:

  • osobiście w lokalu,
  • za pomocą pocztą,
  • drogą mailową,
  • na stronie internetowej.

W przypadku odstąpienia, umowę uważa się za niezawartą. W takim wypadku, przedsiębiorca musi zwrócić klientowi wszystkie płatności w takiej formie, w jakiej zostały dokonane (np. przy płatności kartą, powinien nastąpić zwrot środków na konto). Musi zrobić to niezwłocznie, czyli nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia.

Zwrot towaru i kosztów

Koszty zwrotu towaru zazwyczaj pokrywa klient. Przedsiębiorca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub dostarczenia dowodu jego odesłania (np. potwierdzenia nadania przesyłki na poczcie). Jeżeli w wyniku użytkowania doszło do obniżenia wartości rzeczy, (czyli widać ślady użytkowania) przedsiębiorca ma prawo doliczyć Ci dodatkowe koszty.

Pamiętaj: Czasami produktu (ze względu na rozmiar lub właściwości) nie można odesłać pocztą w zwykły sposób. Jeżeli przedsiębiorca dostarczył taką rzecz do mieszkania klienta, to jest zobowiązany do odebrania jej na swój koszt.

Kiedy nie przysługuje prawo do odstąpienia?

Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy prawo do odstąpienia od umowy, zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość jest niedozwolone lub ograniczone.

Dotyczy to m.in. sytuacji, gdy:

  • cena lub wynagrodzenie zależą od wahań na rynku finansowym, niezależnych od przedsiębiorcy – np. sprzedaż walut obcych;
  • przedmiot jest rzecz wyprodukowana na wyraźne życzenie klienta – np. specjalnie zaprojektowana torba, zamówiona w e-sklepie;
  • zakupiony towar szybko ulega zepsuciu;
  • przedmiotem są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu – jeżeli zostało ono otwarte;
  • transakcja była przeprowadzona na aukcji publicznej – np. zakup rzeźby w domu aukcyjnym;
  • świadczenia obejmują usługi hotelarskie, przewóz rzeczy, najem samochodów, gastronomii, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

Uwaga: Przedsiębiorca może złożyć propozycję zawarcia umowy przez telefon. Jednak do skutecznego zawarcia umowy dochodzi dopiero wówczas, gdy konsument zaakceptuje ją na piśmie.

Zespół Tax Care

×

Prześlij ten film znajomej osobie:

Anuluj
Poleć film znajomym: