Komunikat Likwidatora do Klientów z dnia 08 października 2020 r.
Komunikat dla Klientów ×

Wysokość zarobków, od której opłaca się zakładać własną firmę

Decyzja o założeniu własnej działalności gospodarczej musi być dokładnie przeanalizowana i to na kilku polach. Warto m.in. dokonać chłodnej kalkulacji comiesięcznych stałych kosztów przedsiębiorcy, czyli przede wszystkim składek ZUS-owskich. Okazuje się, że już przy zarobkach 2200 brutto na umowie o pracę, Kowalski płaci większe składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne niż gdyby był przedsiębiorcą. Opłacalność zmienia się jednak po dwóch latach działalności.

Okoliczności towarzyszące założeniu własnej działalności gospodarczej były z pewnością u każdego przedsiębiorcy inne. Inna mogła być też waga, jaką przyszły przedsiębiorca przykładał do czynników ryzyka związanych z rezygnacją z pracy na etacie czy na zleceniu i przejściu na samodzielne prowadzenie biznesu. Każdy przyszły przedsiębiorca powinien zestawić plusy i minusy oraz szanse i zagrożenia dotychczasowego zatrudnienia oraz otwarcia i prowadzenia działalności. Dla jednej osoby porzucenie bezpieczeństwa związanego ze stałym zatrudnieniem (m.in. płatnych urlopów) może okazać się zbyt trudne. Druga osoba z kolei bardziej w swej karierze zawodowej może sobie cenić czynnik ryzyka, kwestię samodzielności w wykonywaniu obowiązków związanych z pracą, samodzielnego pozyskiwania klientów, kontrahentów itd.

Powyższe analizy mają charakter subiektywny. Obiektywne spojrzenie na kwestię opłacalności zakładania biznesu może natomiast nakreślić zestawienie kosztów ponoszonych co miesiąc przez każdą osiągającą dochód osobę. Pomijając kwestię zróżnicowania kosztów w zależności od branży, stałego kosztu księgowości działalności gospodarczej, pojawia się m.in. inna wartość składki wypadkowej, oraz pozostawiając na chwilę kwestię kosztu podatku dochodowego, pierwszą analizą pomocną w podjęciu decyzji o otwarciu działalności jest koszt składek ZUS-owskich.

Etatowiec czy zleceniobiorca w ogóle nie muszą się o nie martwić, gdyż co miesiąc na ich konta pracodawca czy zleceniodawca przelewa czysty zarobek. Przedsiębiorca za to musi samodzielnie naliczyć i odprowadzić za siebie składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Comiesięczny odpływ gotówki do ZUS-u u przedsiębiorcy

Przedsiębiorca nalicza i opłaca składki społeczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej od zadeklarowanej kwoty. Ich wysokość nie zmienia się zatem wraz ze zmianą wysokości dochodu czy rozmiarów firmy. Zadeklarować można kwotę każdą, byleby nie niższą niż określone przepisami ubezpieczeniowymi minimum, tj. 60% przeciętnego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia za pracę. W 2016 r. limit wynosi 2433 zł (4055 zł*0,6). Przedsiębiorca opłacający składki od tej podstawy co do zasady opłaca też składkę na Fundusz Pracy wynoszącą aktualnie 59,61 zł.

Istnieje jeszcze drugi, niższy limit, mianowicie preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność (tzw. mały ZUS). Ta z kolei wynosi 30% minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2016 r. 555 zł (1850zł*0,3). Można ją stosować przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia własnej firmy. Przedsiębiorca z „małym” ZUS-em nie opłaca składki na FP.

Nie każdy świeżo upieczony przedsiębiorca ma zielone światło w kwestii wyboru stawek preferencyjnych. Na składkach ZUS-owskich przez pierwsze 2 lata prowadzenia biznesu nie mogą zaoszczędzić osoby, które:
• prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły własny biznes,• wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące (choćby tylko w części) w zakres wykonywanej (tej obecnie) działalności gospodarczej.

Zarówno przedsiębiorca opłacający składki społeczne od 555 zł, jak i od 2433 zł opłaca co miesiąc również składkę zdrowotną. Stanowi ona 9% trzech czwartych przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku. W 2016 r. wylicza się ją zatem z podstawy równej 3210,60 zł, stąd wynosi ona 288,95 zł.

Działalność gospodarcza w porównaniu z etatem i zleceniem

Składki ZUS-owskie, a także składka zdrowotna przy umowie o pracę czy umowie zlecenie rosną wraz ze wzrostem dochodu brutto, innymi słowy podstawą ich obliczenia jest właśnie wynagrodzenie brutto. Zatem im większa pensja, tym większe koszty związane z ZUS-em i ubezpieczeniem zdrowotnym. Chcąc zatem znaleźć opłacalność zakładania własnej działalności, pozostaje odpowiedzieć na pytanie, w którym momencie wartość składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne etatowca czy zleceniobiorcy spotka się ze składkami przedsiębiorcy.

Porównanie wysokości składek ZUS i zdrowotnej u etatowca i przedsiębiorcy z małym i dużym ZUS-em
table
*z uwzględnieniem składki na FP równej 59,61 zł. Składkę na FP za pracownika opłaca pracodawca.

Jak widać, już przy wynagrodzeniu równym 2200 zł brutto na miesiąc, etatowiec opłaca większe składki ZUS i zdrowotną niż zarabiający tyle samo przedsiębiorca korzystający z preferencyjnej podstawy wyliczenia składek. Trzeba natomiast liczyć się z tym, że aby zachować opłacalność działalności względem etatu po dwóch latach jej prowadzenia, przedsiębiorca powinien po tym okresie zarabiać minimum 5300 zł brutto miesięcznie – zakładając stałość powyższych danych. Mimo iż ta kalkulacja nie uwzględnia przyszłej, nieznanej na chwilę obecną waloryzacji wartości wykorzystywanych do obliczeń składek i wynagrodzeń to i tak przedstawia realne obciążenie przedsiębiorcy kosztami ZUS-u po zakończeniu okresu preferencyjnych składek.

Kwestia podatku dochodowego przy działalności gospodarczej

Na opłacalność zakładania własnej firmy względem pozostania w stosunku pracy czy na umowie zlecenie wpływa też kwestia podatku dochodowego i możliwości jego optymalizacji.

Kosztami uzyskania przychodu u etatowca jest 111,25 zł lub 139,06 zł miesięcznie, czyli koszt dojazdu do pracy. Nie może on „wrzucić” zakupu samochodu, którym dojeżdża do pracy czy ceny kursu zawodowego w „koszty” i tym samym uszczuplić zaliczkę na PIT. Co gorsza, wysokość obliczenia faktycznej wypłaty i co za tym idzie kwoty PIT-u może powiększyć otrzymanie przez pracownika nagrody jubileuszowej, udział w imprezie firmowej, otrzymanie paczki świątecznej, odbycia podróży służbowej, czy korzystanie z różnego rodzaju benefitów.

Oczywistą zaś kwestią w przypadku przedsiębiorcy jest możliwość pomniejszania PIT-u o dokonywane zakupy firmowe – nie tylko same towary czy inne składniki majątku firmy (komputery, oprogramowania, samochód, urządzenia), ale także i drogie, profesjonalne szkolenia, kursy językowe itd. Nie w każdej branży natomiast przedsiębiorca będzie w stanie wygenerować co miesiąc duże koszty uzyskania przychodu, o czym też należy pomyśleć, kiedy stajemy przed decyzję założenia firmy.

Z pewnością za to dodatkową optymalizację wysokości podatku dochodowego stanowi u przedsiębiorcy możliwość wyboru sposobu opodatkowania dochodu – od skali podatkowej, przez podatek liniowy 19-sto proc., po ryczałt (kartę podatkową i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych). W przeciwieństwie zatem do etatowca, przedsiębiorca może niejako uszyć metodę opodatkowania na miarę rodzaju prowadzonego biznesu. Dodatkowo, przedsiębiorcy odliczają od podatku dochodowego jeszcze część składki zdrowotnej, a dokładnie 7,75% z 3210,60 zł, czyli 248,82 zł miesięcznie.

Katarzyna Miazek, Tax Care

×

Prześlij ten film znajomej osobie:

Anuluj
Poleć film znajomym: