Komunikat Zarządu do Klientów z dnia 11 września 2019 r.
Komunikat dla Klientów ×

Dla kogo deklaracja VAT-27?

Dokument VAT-27 muszą wypełniać i składać m.in. przedsiębiorcy z branży budowlanej, sprzedający stal, smartfony, tablety. To dodatkowy comiesięczny obowiązek, jednak być może zostanie wkrótce zniesiony.

W standardowej deklaracji VAT przedsiębiorcy wykazują, jak rozliczyli podatek VAT jako sprzedający. Zgodnie z podstawową zasadą podatku od towarów i usług, należny od sprzedaży VAT rozlicza sprzedawca.

W deklaracji VAT-27 z kolei rozlicza się transakcje, dla których podatnikiem jest nabywca, czyli przy których podatek ze sprzedaży rozlicza nabywca. To nietypowe rozliczenie obowiązuje przy transakcjach objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia.

Odwrotne obciążenie polega na zdjęciu obowiązku rozliczania VAT ze sprzedawcy i nałożeniu go na nabywcę. Sprzedawca fakturuje sprzedaż bez VAT, ale na fakturze odnotowuje „odwrotne obciążenie”. Nabywca wówczas nalicza VAT zgodnie z odpowiednimi dla danej transakcji stawkami podatku i ma prawo go odliczyć. Pod kątem podatkowym taka transakcja jest więc dla niego zasadniczo neutralna.

Niestandardowa deklaracja dla wybranych branż

Deklaracja VAT-27 to informacja podsumowująca w obrocie krajowym. Ustawodawca przeznaczył ją dla:

  • sprzedawców towarów wymienionych w załączniku nr 11 ustawy o VAT, tj. objętych odwrotnym obciążeniem (m.in. odpady szklane, z papieru i tektury, odpady i złom z metali szlachetnych, laptopy, notebooki, smartfony, część biżuterii i pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota)
  • sprzedawców usług wymienionych w załączniku nr 14 ustawy o VAT, tj. objętych odwrotnym obciążeniem (m.in. gro usług budowlanych).

Kiedy sprzedajemy innemu VAT-owcowi towar lub usługę objęte odwrotnym obciążeniem, to on będzie musiał rozliczyć z tytułu tej sprzedaży należny VAT. Załóżmy, że jako VAT-owiec sprzedaliśmy swojemu kontrahentowi notebooki o wartości netto 10 000 zł. Fakturę sprzedażową wystawiamy na dokładnie tę kwotę netto (bez stawki i kwoty VAT) i dodajemy w jej nazwie wyrazy “odwrotne obciążenie”. Wartość VAT należnego – czyli stawka VAT*10 000 zł – rozliczy kontrahent.

Obowiązek co miesiąc

Jeśli wygenerowaliśmy faktury sprzedaży zawierające wyrazy “odwrotne obciążenie”, musimy je rozliczyć na formularzu VAT-27.

Informacje podsumowujące w obrocie krajowym składa się wyłącznie za okresy miesięczne i wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji.

Przedsiębiorca nie ma obowiązku składać deklaracji VAT-27 za miesiąc, w którym nie wystąpiła u niego sprzedaż objęta odwrotnym obciążeniem. Innymi słowy, nie składa się „zerowej” VAT-27.

Wypełnienie formularza

W formularzu VAT-27 wyszczególnia się oddzielnie towary i usługi, jakie sprzedaliśmy i wyświadczyliśmy w ramach odwrotnego obciążenia. Transakcje te należy wpisać w podziale na konkretnych kontrahentów. Wpisujemy łączną wartości dostaw dla danego kontrahenta w danym okresie rozliczeniowym i co ważne, nie zaokrąglamy tych wartości, tak jak przy wypełnianiu deklaracji VAT-7.

Czy VAT-27 zniknie w 2019?

Deklaracja VAT-27 nadal obowiązuje w 2019 r. Być może jednak ona, a także i standardowa deklaracja VAT-7 zostaną wkrótce zastąpione plikiem JPK_VDEK. Być może też planowane wdrożenie obowiązkowego split payment zniesie w ogóle procedurę odwrotnego obciążenia. Obydwie propozycje resortu finansów nadal znajdują się w fazie planów.

Od lipca 2018 r. polscy przedsiębiorcy mogą rozliczać transakcje opodatkowane VAT zgodnie ze split payment. To polega na rozdzielaniu w przelewie wartości transakcji na kwotę netto i kwotę VAT. Trafiają one na oddzielne rachunki bankowe kontrahenta. Split payment jest obecnie dobrowolny, chociaż rząd już w zeszłym roku w maju złożył wniosek do Komisji Europejskiej o pozwolenie na nałożenie obowiązku stosowania split payment w niektórych branżach, np. w elektronice czy budowlance.

Pod koniec styczna br. Komisja Europejska wydała zgodę. Zgodnie z decyzją, Polska ma prawo wprowadzić obowiązkowy split payment w okresie od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r. m.in. dla wyrobów ze stali, smartfonów, laptopów czy robót budowlanych. Jednak resort finansów nie opublikował jeszcze nowelizacji (na moment tworzenia tekstu), więc data ewentualnego zniesienia deklaracji VAT-27 pozostaje nieznana.

Katarzyna Miazek, Tax Care

×

Prześlij ten film znajomej osobie:

Anuluj
Poleć film znajomym: