Komunikat Likwidatora do Klientów z dnia 08 października 2020 r.
Komunikat dla Klientów ×

Stare kasy fiskalne odchodzą do lamusa

Aktualizacja z dn. 11.10.2018
Kasy online to nowy typ kas rejestrujących, które automatycznie i bezpośrednio przesyłają dane do fiskusa. Docelowo e-kasa ma być używana przez wszystkie branże, ale niektóre firmy mają je zainstalować już od 1 stycznia 2019 roku. Ten termin nie jest jednak przesądzony.

Resort finansów uważa, że wystawianie i drukowanie kopii paragonów to przestarzała technologia, która uniemożliwia skuteczną kontrolę rozliczeń podatkowych. Stąd, najpierw, tj. od 2019 r. ze sklepów zaczną znikać kasy z rolką papierową, a od 2023 r. kasy z zapisem elektronicznym. Wówczas każda nowa firma prowadząca sprzedaż na rzecz konsumentów i rolników ryczałtowych, będzie mogła korzystać wyłącznie z kas online.

Z nowelizacji przepisów regulujących kasy rejestrujące wynika, że kasa online będzie fiskalizowana w momencie jej pierwszego sieciowego połączenia z tzw. Centralnym Repozytorium Kas, do którego będzie na bieżąco wysyłała informacje o dokonanych na niej transakcjach. Centralne Repozytorium Kas to system teleinformatyczny, administrowany przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i służący do (dodawany art. 111a. ust. 2 ustawy o VAT):

  • odbierania i gromadzenia danych z kas rejestrujących,
  • analizy i kontroli danych z kas rejestrujących,
  • przesyłania poleceń do kas rejestrujących dotyczących pracy kas.

„Wbijanie” na kasę pod okiem fiskusa

Dzięki kasie online przesyłane będą informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości sprzedaży i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru czy usługi, czasu i miejsca instalacji kasy, a także informacje o datach dokonania przeglądów technicznych. Przy czym fiskus nie będzie gromadził żadnych informacji na temat konsumentów.

Dane o sprzedaży będą spływały praktycznie w czasie rzeczywistym. Uwaga – to przedsiębiorca korzystający z kasy będzie zobowiązany zapewnić połączenie umożliwiające przesył danych online (dodany pkt 12 w art. 111 ust. 3a ustawy o VAT). Przy czym nowela przewiduje też, że ewidencja sprzedaży w odniesieniu do niektórych grup podatników lub rodzajów czynności może być prowadzona przy użyciu kas rejestrujących mających postać oprogramowania, aplikacji dostępnej np. na tablecie.

E-kasa z dofinansowaniem i bez rejestracji w urzędzie

Zgodnie z nowelizacją, dobrze znane przedsiębiorcom dofinansowanie do zakupu kasy fiskalnej będzie dotyczyło tylko zakupu kasy online. W ramach dofinansowania będą mogli odliczyć od kwoty podatku należnego kwotę wydaną na zakup kasy rejestrującej w wysokości 90% jej ceny zakupy, nie więcej niż 700 zł. W pierwotnej wersji nowelizacji maksymalna kwota refundacji wynosiła 1000 zł. Nowelizacja nie przewiduje objęcia dofinansowaniem kas z papierowym i elektronicznym zapisem kopii.

Zmieni się też procedura zgłaszania nowego rodzaju kasy do fiskusa. Dziś przedsiębiorcy robią to na papierowym formularzu, który osobiście dostarczają do urzędu skarbowego. Tak będą robić nadal, jeśli w przyszłości kupią kasę z zapisem papierowym lub elektronicznym. Rejestracja e-kasy będzie automatyczna. Ale uwaga – zapowiedziano wprowadzenie 300 zł za brak przeglądu technicznego kasy. To odpowiedź resortu na częste niedopełnianie obowiązku zgłaszania kasy do przeglądu u serwisanta.

W pierwszej kolejności stacje benzynowe, usługi motoryzacyjne i wulkanizacja

Nowelizacja nie nakłada na przedsiębiorców obowiązku wymiany używanych dziś kas na e-kasy. Chodzi o naturalną rezygnację z wyeksploatowanych urządzeń – o sytuację, w której np. w kasie z papierowym zapisem kopii zapełnia się pamięć, a przedsiębiorca zamiast jej wymieniać, zastępuje ją kasą online.

Stopniowa wymiana kas ma wyjątek. Wyróżnione poniżej branże będą musiały obowiązkowo nabyć i stosować e-kasy, odpowiednio:

  1. stacje benzynowe, świadczący usługi motoryzacyjne (naprawa pojazdów silnikowych i motorowerów) oraz wulkanizacyjne (naprawa, zakładanie, wymiana, bieżnikowanie i regeneracja opon) – od 1 stycznia 2019 r.
  2. stacjonarne placówki gastronomiczne świadczące usługi związane z wyżywieniem, w tym również sezonowo oraz świadczący usługi w zakresie krótkiego zakwaterowania – od 1 lipca 2019 r.
  3. budowlanka, prawnicy, lekarze i lekarze dentyści w zakresie opieki medycznej, fryzjerzy, a także świadczący usługi kosmetyczne i kosmetologiczne oraz związane z działalnością obiekty służące poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu – od 1 stycznia 2020 r.

Pozostali podatnicy nie będą zobowiązani do wymiany kas, których używają obecnie.

W kwietniu br. projekt nowelizacji został przyjęty przez rząd, trafił do parlamentu i miał wejść w życie 1 października. Póki co jednak akt utknął w Sejmie – ostatnie prace nad nim odnotowano w czerwcu. Nie wiadomo zatem, kiedy uruchomione zostanie Centralne Repozytorium Kas oraz czy nie przesuną się terminy obowiązkowej wymiany kas.

Katarzyna Miazek, Tax Care

 

 

 

×

Prześlij ten film znajomej osobie:

Anuluj
Poleć film znajomym: