Komunikat Zarządu do Klientów z dnia 11 września 2019 r.
Komunikat dla Klientów ×

Nowy, proporcjonalny ZUS

Od nowego roku funkcjonuje trzecia metoda obliczania składek ZUS przedsiębiorcy. To ulga dla funkcjonujących już mikrofirm, osiągających roczne zarobki rzędu 63 tys. zł. ZUS przyjmuje wnioski do 8 stycznia – inaczej jest w przypadku wznawiających działalność lub tych, którym wygasa prawo do preferencyjnych składek.

 

Wysokość składek ZUS przedsiębiorcy jest zależna od wartości danych makroekonomicznych, tj. pensji minimalnej czy przeciętnego wynagrodzenia. Od stycznia 2019 niektórzy przedsiębiorcy mogą jednak obliczać składki społeczne na podstawie swoich zeszłorocznych przychodów.

Warunki

Aby przedsiębiorca mógł skorzystać w 2019 r. z wyliczenia społecznych składek ZUS proporcjonalnych do przychodów z działalności gospodarczej:

  1. Musi prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych, a jego firma musiała działać w zeszłym roku przynajmniej przez 60 dni, tj. przynajmniej przez 60 dni musiał podlegać ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności,
  2. Jego przychód z tytułu działalności gospodarczej w 2018 nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu 2018 r., tj. 63 tys. zł. Jeśli firma nie działała przez cały rok, limit wyznaczy proporcja:

(63 000 : 365 dni w 2018 r.) * liczba dni, w której przedsiębiorca prowadził działalność

  1. Musi zawiadomić ZUS o zmianie tytułu ubezpieczenia. Mamy na to siedem dni, czyli zasadniczo czas do 8 stycznia. 7 dni mają też ci przedsiębiorcy, którzy wznawiają działalność lub w trakcie 2019 r. przestaną opłacać składki preferencyjne.

W kieszeni zostaje kilkaset złotych

Wyliczenie nowych składek najlepiej pozostawić księgowej. Nowe regulacje to skomplikowany wzór. Przynoszą jednak korzyść. Przykładowo, jeśli przedsiębiorca osiągnął w zeszłym roku przychody ok. 55 tys. zł i prowadził działalność przez całe 12 miesięcy, w 2019 r. zaoszczędzi na składkach ZUS ok. 200 zł miesięcznie.

36 miesięcy nowej ulgi

Obliczone proporcjonalnie do przychodu składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Za miesiąc kalendarzowy ZUS rozumie każdy miesiąc, w którym przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu co najmniej jeden dzień.

Ulga niedostępna m.in. dla kartowiczów

Właściciel firmy nie skorzysta z nowego sposobu naliczania składek ZUS, jeśli w 2018 r.:

  1. To pierwszy rok prowadzenia działalności,
  2. Wykonuje dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robiłeś dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym,
  3. Rozliczał swoją działalność na podstawie karty podatkowej i korzystałeś ze zwolnienia sprzedaży w VAT. Warunki te trzeba spełniać łącznie. Jeżeli przedsiębiorca rozliczał swoją działalność. Jeśli rozliczał się w formie karty podatkowej i nie korzystał ze zwolnienia sprzedaży w VAT, przychodem z działalności gospodarczej jest wartość sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług, która podlega opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty tego podatku,
  4. Podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej),
  5. Spełniał warunki do opłacania „preferencyjnych składek”, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia,
  6. Prowadził działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni.

Katarzyna Miazek, Tax Care

×

Prześlij ten film znajomej osobie:

Anuluj
Poleć film znajomym: