Komunikat Zarządu do Klientów z dnia 11 września 2019 r.
Komunikat dla Klientów ×

Nowe składki ZUS od 2019 r.

10 sierpnia 2018 r., po ponad rocznych pracach, prezydent podpisał ustawę o zmianie opłacania składek społecznych ZUS właścicieli firm – dotknie ona tylko części z nich. Udostępniony ma zostać oficjalny kalkulator wspomagający wyliczenie nowych składek. Pozostali przedsiębiorcy zapłacą w nowym roku miesięcznie ponad 1 300 zł.

 

Od stycznia 2019 r. wprowadzona zostanie trzecia – obok obowiązujących dziś tzw. pełnych składek i małego ZUS – metoda wyliczania składek na ubezpieczenie społeczne (wyliczenie składki zdrowotnej pozostaje bez zmian). Pozwala ona zaoszczędzić na składkach ZUS, ale dotyczy przedsiębiorców, którzy nie płacą preferencyjnych kwot. Jednak to nie jedyny warunek skorzystania z dobrodziejstwa ustawy.

Dla kogo niższe składki ZUS?

Aby móc opłacać składki ZUS na nowej zasadzie, przychody przedsiębiorcy w poprzednim roku podatkowym nie mogą przekroczyć 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku. W roku 2018 minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł brutto. Zatem w kolejnym roku z niższego ZUSu skorzystać będą mogły firmy o przychodzie niższym niż 63 tys. zł. Co ważne, brany pod uwagę jest przychód działalności – koszty nie mają w ogóle znaczenia.

Ponadto firma prowadzona musi być przez minimum 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym. Początkowo ulga nie miała dotyczyć firm rozliczających podatek w formie karty podatkowej. Ostatecznie jednak również ta grupa przedsiębiorców będzie mogła skorzystać z udogodnienia.

Metoda wyliczania nowych składek

Obecnie właściciel firmy z ponad 2-letnim stażem co miesiąc przelewa na konto ZUS 1 228,70 zł (razem ze składką zdrowotną wynoszącą obecnie 319,94 zł). Ta kwota obliczana jest na podstawie 60% przyjmowanego do budżetu prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Przedsiębiorca, który prowadzi firmę krócej niż 2 lata, może płacić miesięcznie 519,28 zł (razem ze składką zdrowotną wynoszącą obecnie 319,94 zł). Tę wartość oblicza się na podstawie 30% minimalnego wynagrodzenia.

Zgodnie z nowymi przepisami, przedsiębiorcy uzyskujący niskie zarobki będą mogli od 2019 r. wyliczać składki na podstawie kombinacji dwóch wartości:

  • zeszłorocznych przychodów swojej firmy (A) oraz
  • współczynnika (obliczanego na podstawie przyjmowanego do budżetu prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, minimalnego wynagrodzenia i stałego współczynnika) (B).

A:

B:

 

Tak ustalona podstawa wymiaru ubezpieczenia ustalana jest z góry i obowiązywała będzie daną firmę przez cały kolejny rok.

Co ważne, składka nie może być niższa niż wysokość składki preferencyjnej oraz wyższa niż standardowa zryczałtowana składka społeczna. To znaczy, że gdyby system obowiązywał już w 2018 r., składki byłyby niższe o połowę.

Wykluczenia z ulgi

Oprócz wspomnianego wcześniej obostrzenia odnośnie ilości dni, w których prowadzona ma być działalność, z ulgi nie skorzystają także przedsiębiorcy świadczący usługi na rzecz byłego pracodawcy.

Jest także ograniczenie czasowe. Z nowych rozwiązań skorzystać będzie można przez kolejnych 36 miesięcy w ciągu 5 lat prowadzenia działalności.

Podwyżka ZUS

Wyliczanie składek ZUS według nowego systemu będzie dobrowolne. Jednak przy zadeklarowaniu i wyliczeniu indywidualnych podstaw, obowiązywały będą one przez cały najbliższy rok.

Niestety przedsiębiorców, którzy nie spełniają warunków uprawniających do obliczania składek ZUS od przychodów, czeka kolejna podwyżka składek ZUS, które opłacają aktualnie. Pełne składki przedsiębiorcy mają wzrosnąć aż o 7,3% w stosunku do roku 2018 i wynosić szacunkowo 1320 zł (razem z szacowaną wyższą składką zdrowotną, której dokładną wartość przedsiębiorcy poznają na początku 2019 r.). „Mały ZUS” może wzrosnąć do około 550 zł (licząc razem z szacowaną wyższą składką zdrowotną).

Daria Miszczuk, Tax Care

×

Prześlij ten film znajomej osobie:

Anuluj
Poleć film znajomym: