Komunikat Likwidatora do Klientów z dnia 08 października 2020 r.
Komunikat dla Klientów ×

Być VATowcem, czy nie być – oto jest pytanie

Jedną z najistotniejszych decyzji, jaką musi podjąć przyszły przedsiębiorca, jest wybór podatków, które będzie płacił. Chodzi między innymi o VAT. Niektórzy mają tu swobodę, innym rejestracja na potrzeby VAT jest narzucona – powinni o niej pamiętać m.in. świadczący usługi prawne, jubilerskie, doradcze czy sprzedający alkohol.

Kiedy trzeba zostać VATowcem?

Prawnicy, jubilerzy, co do zasady doradcy, sprzedawcy alkoholi czy przedsiębiorcy nie posiadający siedziby firmy w kraju niestety „z góry” mają przypisany obowiązek rozliczania VAT, czyli zarejestrowania się w urzędzie skarbowym jako czynni podatnicy VAT. Muszą to również robić dostawcy towarów szlachetnych, towarów opodatkowanych akcyzą (oprócz energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych), budynków, budowli i ich części, terenów budowlanych i nowych środków transport.

Kiedy nie można być czynnym podatnikiem VAT?

Są również takie profesje, których wykonywanie uniemożliwia przedsiębiorcy wybór rejestracji jako VATowiec. Dentyści prowadzący prywatny gabinet w ramach wykonywania zawodu ratowania, przywracania i poprawy zdrowia korzystają z tzw. przedmiotowego zwolnienia z VAT. Psycholodzy, pozostali lekarze, czy pielęgniarki, którzy działają w celu profilaktyki, leczenia i ochrony zdrowia również zwolnieni są z obowiązku bycia czynnym podatnikiem VAT, z racji wykonywanego przez niech zajęcia (przedmiotu). Pozostałe zwolnione profesje i dostawy zawiera przede wszystkim art. 43 ustawy o VAT.

Kiedy opłaca się nim być?

Jeśli przedsiębiorca otwiera działalność gospodarczą w innych branżach, nie wymienionych w powyższych akapitach, to decyzję o byciu czynnym podatnikiem VAT podejmuje dobrowolnie, z pewnym zastrzeżeniem, o którym w kolejnym akapicie.

Jeśli planuje, że firma będzie wykonywać czynności na rzecz innych VATowców lub osiągać duże obroty, powinien od razu „zgłosić się do VAT”. Rejestracja pozwoli odliczyć podatek VAT od wystawionych faktur zakupowych. Ale na tym nie koniec.

Warto rozważyć posiadanie statusu VATowca, jeśli przedsiębiorca:

  • ma w planach częste zakupy na firmę, a VAT od zakupów jest wyższy od VAT od sprzedaży. Wtedy przysługuje zwrot nadwyżki.
  • planuje dostarczać usługi klientom zagranicznym. Mowa tu szczególnie o grafikach, programistach, marketingowcach, tłumaczach.
  • zaczyna swoją działalność od częstych i dużych inwestycji, które dopiero w przyszłości mają przynieść zyski albo na przykład pozyskał dofinansowanie z kredytu lub od zewnętrznego inwestora.

Trzeba pamiętać, że dobrowolność w podejmowaniu decyzji o rejestracji do VAT bądź rezygnacji z tej rejestracji jest ograniczona jeszcze jednym czynnikiem. Zgłoszenie do VAT jest bowiem obowiązkowa w momencie, kiedy wartość sprzedaży przekracza limit 200 tys. zł rocznie.

Ekspert Tax Care

×

Prześlij ten film znajomej osobie:

Anuluj
Poleć film znajomym: