Komunikat Zarządu do Klientów z dnia 11 września 2019 r.
Komunikat dla Klientów ×

19% podatku od Bitcoina

Przyjęta przez Rząd i skierowana już do Sejmu nowelizacja ustaw o PIT, CIT i Ordynacji podatkowej wzbudza wiele kontrowersji. Przewiduje bowiem daleko idące zmiany w systemie podatkowym. Wśród wielu nowości, znalazło się także uregulowanie walut wirtualnych.

 

Sytuacja prawna wokół obrotu kryptowalutami do tej pory nie znalazła jasnego unormowania. Rozliczanie przychodów związanych z ich obrotem było delikatnie mówiąc kłopotliwe. Obowiązujące przepisy, które regulują opodatkowanie dochodów osób fizycznych oraz osób prawnych, nie uwzględniają bowiem specyfiki transakcji na rynku walut wirtualnych.

Czym jest wirtualna waluta?

Według nowej ustawy waluta wirtualna jest cyfrowym odwzorowaniem wartości, które nie jest:

a) prawnym środkiem płatniczym emitowanym przez NBP, zagraniczne banki centralne lub inne organy administracji publicznej,

b) międzynarodową jednostką rozrachunkową ustanawianą przez organizację międzynarodową i akceptowaną przez poszczególne kraje należące do tej organizacji lub z nią współpracujące,

c) pieniądzem elektronicznym w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,

d) instrumentem finansowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

e) wekslem lub czekiem

– oraz jest wymienialne w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i akceptowane jako środek wymiany, a także może być elektronicznie przechowywane lub przeniesione albo może być przedmiotem handlu elektronicznego.

Rozliczanie przychodów z kryptowalut

Zgodnie z nowelą, przychody z obrotu kryptowalutami kwalifikowane będą jako przychody z kapitałów pieniężnych (dla osób fizycznych) lub jako zyski kapitałowe (dla osób prawnych). Nie będą mogły one być łączone z innymi przychodami podatnika, a kwalifikacja ta będzie miała miejsce bez względu na to, czy podatnik będzie handlował wirtualnymi walutami w ramach swojej działalności gospodarczej czy też prywatnie. Wyjątkiem są podmioty prowadzące giełdy kryptowalut i ich kantory.

Na uwagę zasługuje zapis, iż wymiana pomiędzy walutami wirtualnymi, niezależnie od tego czy dokonywana będzie na giełdzie czy też jednostkowo, pozostaje obojętna podatkowo. Opodatkowaniu będzie podlegał dochód podatnika, a co za tym idzie możliwe będzie uwzględnianie kosztów związanych z obrotem walutą. Koszty danego roku podatkowego, które przewyższą uzyskane w tym roku przychody, zwiększą koszty podatkowe następnego roku podatkowego.

Najistotniejszą informacją jest jednak wysokość rozliczanego podatku – będzie on wynosił 19%.

Prace nad nowelizacją

Jeśli nowelizacja zostanie ogłoszona w Dzienniku Ustaw w listopadzie br., przepisy te będą obowiązywały już przy rozliczaniu najbliższych zeznań podatkowych.

W chwili obecnej ustawa nie jest jeszcze przyjęta i każdy jej zapis może ulec zmianie.

Daria Miszczuk, Tax Care

×

Prześlij ten film znajomej osobie:

Anuluj
Poleć film znajomym: