Komunikat Zarządu do Klientów z dnia 11 września 2019 r.
Komunikat dla Klientów ×

Ustawa weszła w życie: wszyscy przejdą na kasy online

Przedsiębiorcy, którzy rejestrują obroty przy pomocy kasy fiskalnej będą musieli wymienić dotychczas stosowane modele na kasy online. Wymiana będzie jednak odbywać się stopniowo. W 2023 roku w sklepach znajdziemy już tylko e-kasy.

 

Kasy fiskalne online wprowadziła nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy prawo o miarach, która weszła w życie 1 maja 2019 roku. Nadal można jednak stosować stare kasy, tj. te z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii, ale – od 1 maja 2019 r. w kasach rejestrujących z papierowym zapisem kopii, pamięć fiskalna nie podlega wymianie.

 

Centralne Repozytorium Kas

 

Kasy online mają umożliwić skuteczną, kontrolę rozliczeń przedsiębiorców przez fiskusa – w dodatku w czasie rzeczywistym. E-kasy przekazywać mają w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni dane do Centralnego Repozytorium Kas (CRK), tj. systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Szef KAS będzie mógł udostępniać te dane ministrowi finansów oraz przedstawicielom izb administracji skarbowej, urzędów skarbowych i celno-skarbowych.

W CRK znajdą się głównie informacje z paragonów oraz dane o zdarzeniach, które wystąpiły podczas ich używania – w tym informacje o fiskalizacji kasy, zmianach stawek podatku, zmianach adresu punktu sprzedaży i datach dokonania przeglądów technicznych. Wszystkie dane z kas rejestrujących będą wpływały do bazy danych w czasie rzeczywistym. Ma się to przyczynić do wzmocnienia kontroli rozliczania VAT oraz uproszczenie kontroli rozliczeń u przedsiębiorców, ze względu na możliwość zdalnego monitorowania sprzedaży. Fiskus nie zamierza gromadzić żadnych informacji dotyczących konsumentów.

 

Na czym polega wymiana stopniowa?

 

Używane do tej pory kasy z papierowym i elektronicznym zapisem kopii zostaną powoli wycofane z rynku. Kasy starego typu mogą być używane przez przedsiębiorców do czasu ich wyeksploatowania lub zapełnienia pamięci, natomiast w sprzedaży będą dostępne nie dłużej niż:

 • do 31 sierpnia 2019 r. w przypadku kas z zapisem papierowym,
 • do 31 grudnia 2022 r. w przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii.

Powyższe zasady nie obowiązują jednak w 12 branżach. Precyzując, nie obowiązują przy świadczeniu 12 usług, wskazywanych przez ustawodawcę jako najbardziej narażone na oszustwa związane z VAT.

 

Obowiązek w 12 branżach

 

Do 31 grudnia 2019 r. powinni to zrobić podatnicy, prowadzący ewidencję sprzedaży w zakresie:

 

 • świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

 

Do 30 czerwca 2020 r. tradycyjne kasy fiskalne na kasy online powinni wymienić podatnicy, którzy stosują kasę do ewidencjonowania:

 

 • usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,
 • usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
 • sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

 

Do 31 grudnia 2020 r. wymiana kas powinna objąć podatników, ewidencjonujących usługi:

 

 • fryzjerskie,
 • kosmetyczne i kosmetologiczne,
 • budowlane,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
 • prawnicze,
 • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Nowelizacja dopuszcza opóźnienie powyższych terminów. Jak czytamy: „…terminy te mogą zostać przedłużone w przypadku niewystarczających możliwości techniczno-organizacyjnych przesyłania danych między kasami rejestrującymi a CRK.”

 

Okres przejściowy i ulgi na zakup

 

Każdy przedsiębiorca może wymienić kasę wcześniej, niż wynika z nowelizacji.

Ulgi, z których mogli dotychczas korzystać nabywający kasy fiskalne każdego typu, teraz będą zarezerwowane tylko dla kas online. Innymi słowy, w przypadku kas zakupionych od 1 maja 2019 r. prawo do ulgi na ich zakup przedsiębiorca ma tylko wtedy, gdy nabędzie kasę online. Odliczenie od podatku należnego kwoty na zakup kasy wynosi 90 proc. ceny netto, nie więcej niż 700 zł.

×

Prześlij ten film znajomej osobie:

Anuluj
Poleć film znajomym: