Komunikat Likwidatora do Klientów z dnia 08 października 2020 r.
Komunikat dla Klientów ×

Planowane zmiany w leasingu

Aktualizacja z dn. 26.09.2018

Rząd przyjął nowelizację ograniczającą oszczędności właścicieli firmowych samochodów. Jeśli nowe przepisy zostaną ogłoszone w Dzienniku Ustaw w listopadzie, jeszcze w grudniu zmieni się rzeczywistość ponad 2 mln przedsiębiorców. Ważą się losy firmowego auta i leasingu w Polsce.

Pod koniec sierpnia Ministerstwo Finansów udostępniło do opinii i konsultacji społecznych liczącą ponad 150 stron nowelizację ustaw o PIT, CIT i Ordynacji podatkowej. Projekt zakłada zmianę m.in. zasad rozliczania samochodu osobowego wykorzystywanego w działalności gospodarczej. Wiele z opinii negatywnie odnosi się do nowego pomysłu resortu. Niektóre z uwag zostały zaakceptowane i podczas wczorajszych obrad Rada Ministrów przyjęła projekt.

Firmowy samochód generuje sporą część kosztów, zwłaszcza używany na podstawie umowy leasingu. Chodzi o minimalizację zobowiązań podatkowych – wydatki eksploatacyjne od auta firmowego trafiają w koszty podatkowe, dodatkowo przy leasingu taki koszt w całości stanowią też wpłata początkowa oraz raty. Niestety resort finansów chce, aby to się zmieniło.

Dyskryminacja leasingu

Zgodnie z projektem (już zmodyfikowanym) proponuje się, aby:

  1. Raty leasingowe były kosztem uzyskania przychodu tylko do kwoty 150 tys. złotych.
  2. Jeżeli auto będzie wykorzystywane do celów i firmowych i prywatnych, to wszystkie koszty eksploatacyjne były odliczane od przychodu podatkowego tylko w 75% (a nie jak w pierwotnej wersji projektu tylko w 50%  – podobnie jak teraz w przypadku VAT). Ma to mieć zastosowanie bez względu na sposób finansowania samochodu firmowego. Jedynie wydatki związane z używaniem firmowego auta wyłącznie do działalności uprawniałyby do uznania 100% wydatków za koszty podatkowe.
  3. Zmienił się limit odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów podatkowych – z 20 tys. euro do 150 tys. złotych (szczególnie istotna zmiana dla tych, którzy leasingują auta) oraz została zlikwidowana kilometrówka (istotna zmiana przy opcji wynajmu auta).

Negatywnie do projektowanych zmian używania firmowych aut ustosunkowali się m.in. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, Krajowa Izba Radców Prawnych, Związek Polskiego Leasingu czy Konfederacja Lewiatan. Konfederacja zwróciła uwagę, że próg 150 tys. zł jest zbyt niski, zwłaszcza może ograniczyć nabywanie aut o napędzie niekonwencjonalnym. Obawę wzbudził też fakt określenia kwoty 150 tys. zł na „sztywno”, co może oznaczać, że nie zostanie zmieniona przez wiele lat. Objęcie limitem kosztów aut leasingowych zostało odebrane jako zbyt daleko idące ograniczenie, dodatkowo prowadzące do dyskryminacji podatkowej leasingu.

Terminy przejściowe i wejścia w życie

Przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2019 r. Projekt, który trafił do opinii i konsultacji, zakładał jednak przepisy przejściowe, a te zdezorientowały przedsiębiorców – obawiali się, że podpisanie umowy leasingowej jeszcze w tym roku wcale nie uchroni ich przed niekorzystną zmianą. Z projektu wynikało, że umowy leasingowe podpisane przed 1 stycznia 2019 r. można by było rozliczać na obecnych zasadach wyłącznie do 31 grudnia 2020 r., co nie spodobało się Związkowi Polskiego Leasingu, który skrytykował pomysłodawcę za wyznaczenie daty granicznej sprzeciwiającej się zasadzie ochrony praw nabytych.

W opublikowanym przedwczoraj piśmie skierowanym do Stałego Komitetu Rady Ministrów resort finansów zaznaczył, że zrezygnowano z wprowadzenia kwestowanego przepisu przejściowego dotyczącego skutków podatkowych umów leasingu (najmu, dzierżawy) samochodu osobowego.

Tempo prac

Warto nadmienić, że przedstawiona nowelizacja liczy ponad 150 stron, a na zgłaszanie uwag resort finansów wyznaczył krótszy, bo jedynie 14-dniowy okres. To dość mało czasu, zwłaszcza, że termin ten zbiegł się w czasie z terminem konsultacji innego, jeszcze bardziej obszernego aktu, jakim jest nowa Ordynacja podatkowa. Jak podkreślił Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, te 14 dni to czas, w którym niemożliwe jest dokonanie wnikliwej analizy wszystkich zaprojektowanych przepisów czy określenie ich potencjalnych skutków.

Teraz wszystko w rękach parlamentarzystów. Jeśli doprowadzą do ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw jeszcze w listopadzie, zmiany wejdą w życie już za 3 miesiące.

Katarzyna Miazek, Tax Care

×

Prześlij ten film znajomej osobie:

Anuluj
Poleć film znajomym: