Komunikat Zarządu do Klientów z dnia 11 września 2019 r.
Komunikat dla Klientów ×
Mikroprzedsiębiorco! - przygotuj się na

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

Nowy obowiązek przedsiębiorcy od 2018

Wybierz profesjonalną pomoc przy JPK_VAT

W związku z wejściem w życie nowych zasad dotyczących kontroli podatkowej na przedsiębiorców nałożony został nowy obowiązek przekazywania organom kontroli skarbowej szczegółowych informacji rozliczeniowych. Dane te muszą być generowane w elektronicznej formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Czym jest Jednolity Plik Kontrolny?

JPK (Jednolity Plik Kontrolny) to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorstwa za określony okres rozliczeniowy. Wszystkie informacje niezbędne do przygotowania JPK są pobierane z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Przesyłanie JPK odbywa się drogą elektroniczną do właściwego podmiotowi urzędu.

Głównym celem wprowadzenie JPK jest uszczelnienie systemu podatkowego. Dodatkowo wprowadzenie standaryzacji ułatwia i skraca czas zbierania oraz analizy informacji o operacjach gospodarczych.

Dane zawarte w JPK obejmują siedem różnych struktur. Najbardziej istotną strukturą dla większości jest JPK_VAT. Tylko w tym przypadku JPK_VAT wysyłanie co miesiąc do urzędu jest obligatoryjne. Pozostałe struktury należy przekazywać tylko na żądanie urzędu.

Czym jest JPK_VAT?

Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) zawiera dane identyfikujące podatnika (np. NIP, REGON, kod urzędu skarbowego) i właściwy urząd skarbowy oraz dane, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych.

Kto i kiedy musi składać JPK_VAT?

Składanie JPK_VAT od 1 stycznia 2018 roku jest obowiązkiem wszystkich płatników VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K. Dla uściślenia: VAT-7 dotyczy podatku od towarów i usług, i obejmuje przedsiębiorców, rozliczających się z US co miesiąc. VAT-7K dotyczy natomiast tzw. małych podatników, czyli przedsiębiorców, którzy rozliczeń podatkowych dokonują co kwartał.

Terminy wysyłania JPK_VAT jest taki sam dla wszystkich przedsiębiorców. Przygotowany plik JPK_VAT należy przesłać zawsze do 25 dnia miesiąca. Powinien on zawierać dane za miesiąc poprzedni. Obowiązek ten dotyczy również przedsiębiorców rozliczających się kwartalnie.

W 2018 roku podatnikiem JPK_VAT jest każdy przedsiębiorca, u którego wartość sprzedaży (wraz z podatkiem) za rok 2017, nie przekroczyła 5 176 000 zł. Liczba pracowników zatrudnionych w firmie nie powinna przekraczać 10 osób.

Gdzie wysłać JPK_VAT?

JPK_VAT należy wysłać drogą elektroniczną do właściwego urzędu skarbowego, czyli tam, gdzie składana jest deklaracja VAT.

Jakie są inne rodzaje JPK?

Oprócz obowiązkowego JPK_VAT, od 1 lipca 2018 r. średni-, mali- i mikroprzedsiębiorcy będą zobowiązani na żądanie organów podatkowych (podczas kontroli podatkowych, czynności sprawdzających) do przekazania innych danych w postaci plików JPK:

  • ksiąg rachunkowych – JPK_KR,
  • wyciągów bankowych – JPK_WB,
  • magazynów – JPK_MAG,
  • faktur VAT – JPK_FA,
  • podatkowej księgi przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR,
  • ewidencji przychodów – JPK_EWP.

W Tax Care otrzymasz wsparcie przy JPK
w cenie Abonamentu!

Tax Care zapewniając pełne doradztwo i wsparcie w rozwiązaniach fiskalno-księgowych wspiera przedsiębiorców w prowadzeniu ewidencji sprzedaży usług i produktów. Ogromne doświadczenie poparte współpracą z dziesiątkami tysięcy klientów dla których księgowość prowadzimy od 2008 roku pozwala dostosowywać rozwiązania. W ramach miesięcznego abonamentu gwarantujemy dedykowanego księgowego i udostępniamy system księgowości online z możliwością fakturowania.

Jesteśmy przygotowani do JPK od ponad roku!

×

Prześlij ten film znajomej osobie:

Anuluj
Poleć film znajomym: