Komunikat Zarządu do Klientów z dnia 11 września 2019 r.
Komunikat dla Klientów ×
Poradnik TaxCare

Dokumenty księgowe, podatkowe i kadrowe

Prowadzenie dokumentacji księgowej, jest prawnym obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Ważne jest aby dokumenty księgowe, podatkowe i kadrowe były zawsze oparte o prawidłowe druki i formularze. Ich odnalezienie często stanowi problem, dlatego przygotowaliśmy bazę dokumentów niezbędnych dla przedsiębiorców. więcej...

Dokumentacja księgowa to nic innego, jak dowody źródłowe, tj. dokumenty potwierdzające wpłaty, wypłaty, zakupy, faktury, rachunki, dokumenty obrotu kasowego, obrotu magazynu. Na mocy ustawy o rachunkowości, każdy dokument księgowy powinien zawierać m.in. datę dokonania operacji, podpisy osób uczestniczących, dane pozwalające na identyfikację stron uczestniczących. Takie dokumenty mogą być zatwierdzone tylko przez osoby do tego upoważnione. Pod kątem formalno-rachunkowym będzie to księgowa, a w kwestii formalnej odpowiada prezes, bądź osoba przez niego wskazana.

Należy dbać o odpowiednie przechowywanie takich dokumentów księgowych. Powinny być ułożone według chronologii, z podziałem na miesiące i rodzaj kosztów. Istnieje obowiązek składowania przez co najmniej 5 lat od zakończenia roku obrotowego.

×

Prześlij ten film znajomej osobie:

Anuluj
Poleć film znajomym: