Kupujesz samochód osobowy na firmę? Musisz się liczyć z ograniczeniami na gruncie podatkowym Zamortyzujesz tylko do 20 000 euro niezależnie od tego ile kosztował samochód. Amortyzacji nie przyspieszysz, a VAT-u odliczysz maksymalnie 6 000 zł.Zarówno ustawy o podatkach dochodowych jak i o podatku od towarów i usług przewidują zdecydowanie mniej korzystne rozwiązania dla posiadaczy samochodów osobowych. Jednocześnie, aby auto mogło być potraktowane jako ciężarowe i korzystać z przywilejów podatkowych, musi spełnić szereg drobiazgowych wymagań (dotyczących na przykład liczby siedzeń czy wielkości części przeznaczonej do przewozu ładunków), czy też przejść specjalne badania techniczne. Powoduje to, że przedsiębiorca niejednokrotnie wybierze auto z szerszej oferty samochodów osobowych.

Koszt rozliczysz w czasie
Nabyty samochód osobowy stanowi majątek przedsiębiorstwa i należy wpisać go do ewidencji środków trwałych lub elementów wyposażenia podmiotu gospodarczego, w zależności od ceny nabycia i przewidywanego czasu wykorzystywania. Podatnicy dokonujący zakupu samochodu osobowego na firmę, przede wszystkim muszą pamiętać o możliwości rozliczenia wydatków poniesionych w celu sfinansowania tej inwestycji w kosztach uzyskania przychodu pod warunkiem, że pojazd ten będzie wykorzystywany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.  Należy przy tym podkreślić, że rozliczenie będzie następowało w czasie, pod postacią odpisów amortyzacyjnych.

Amortyzacja tylko liniowa
Środek trwały, jakim jest samochód o wartości przewyższającej 3,5 tys. zł, podlega obowiązkowej amortyzacji. Samochód osobowy może być amortyzowany jedynie liniowo (ta sama kwota odpisywana co miesiąc). Oznacza to, że  o Istotnym wydaje się fakt, że przepisy prawa podatkowego w tym zakresie ściśle określają nie tylko sposób rozliczenia kosztu, ale również czas, w jakim to powinno nastąpić. W tym celu tabela stawek amortyzacyjnych jasno określa, w jakiej kwocie mogą być dokonywane odpisy amortyzacyjne. Obowiązująca stawka amortyzacji wynosi obecnie 20 %. Dzięki temu, podatnicy z góry mogą określić czas amortyzacji.

Tylko do 20 tys. euro
Kolejnym, a zarazem najważniejszym ograniczeniem związanym z możliwością zaliczenia wydatku poniesionego na zakup samochodu osobowego, jest limit 20.000 euro. Przeliczenia na walutę polską dokonuje się według średniego kursu wymiany walut podanego przez Narodowy Bank Polski na dzień  przekazania samochodu do używania. Oznacza to, że nabywając droższy samochód, podatnik może rozliczyć w postaci odpisów amortyzacyjnych tylko część kwoty poniesionego wydatku.

 60 % VAT ale nie więcej niż 6.000 zł
Nabycie samochodu osobowego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą należy również rozpatrywać w ujęciu podatku od towarów i usług. Przedsiębiorca w tym przypadku powinien mieć
na uwadze fakt, że tego typu transakcja związana jest tylko z częściowym odliczeniem podatku naliczonego.  Ustawodawca wprowadził ograniczenie, pozwalające na odliczenie tylko 60% VAT-u od zakupu. Należy przy tym pamiętać, że maksymalna kwota odliczenia wynosi  6.000 zł. Pozostały VAT powiększa wartość początkową samochodu.
Zakup auta osobowego na firmę nie daje możliwości odliczenia VAT-u od zakupu paliwa. Warto jednak zauważyć, że wszystkie pozostałe wydatki związane z eksploatacją samochodu są zaliczane
w całości w koszty.

Iwona Cackowska, księgowa Tax Care

 Iwona Cackowska, księgowa Tax Care

Podobne artykuły

mask
Jak rozliczyć sprzedaż środka trwałego?
Jak rozliczyć sprzedaż środka trwałego?
mask
Jak rozliczyć drobne umowy zlecenie?
Jak rozliczyć drobne umowy zlecenie?
mask
Jak rozliczyć ZUS pracowników?
Jak rozliczyć ZUS pracowników?

Zapisz się na newsletter

Najnowsze informacje dla firm, księgowość, kredyty, oszczędności.