Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Centrala Tax Care

T: 801 900 100
T: 22 262 00 00
M: kontakt@taxcare.pl

Tax Care Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000303939, REGON 141315705, NIP 5213480707, której kapitał zakładowy wynosi 6 000 000 zł (opłacony w całości).

Wypełnij formularz, oddzwonimy!